CHUẨN BỊ CHO CUỘC

HÀNH TRÌNH CỦA BẠN
Luggage

Chuẩn bị hành lý – Phần 1

  • Kiểm tra xem hãng hàng không cho phép bạn đem theo bao nhiêu kí-lô hành lý
  • Ghi tên họ và địa chỉ tại Úc của bạn rõ ràng lên hành lý 
  • Nhiệt độ ở Sydney dao động từ 10-35 độ C
  • Muốn sử dụng các đồ điện đem theo từ nhà, bạn cần phải có cục đổi đầu cắm. Đồ điện tại Úc sử dụng điện 240
  • Nước Úc có các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt. Bạn không nên đem theo bất kỳ sản phẩm thức ăn, thực vật hoặc động vật nào vào nước Úc.Muốn biết thêm thông tin về những gì bạn không được phép đem vào Úc, truy cập Trang mạng của Bộ Nông nghiệp.
Luggage tag
Power adapter