CHUẨN BỊ CHO CUỘC

HÀNH TRÌNH CỦA BẠN
Luggage

Giấy tờ – Phần 2

  • Chi tiết đón tại sân bay. Nếu bạn sẽ ở:
    • với gia đình cho trọ học – đảm bảo bạn có chi tiết liên hệ với công ty dịch vụ đưa đón tại sân bay sẽ cử người đón bạn tại sân bay
    • với người thân hoặc bạn bè gia đình – đảm bảo bạn có đầy đủ chi tiết liên hệ, bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại của người có trách nhiệm đón bạn tại sân bay
  • Chi tiết liên hệ trong trường hợp khẩn cấp cho công ty cung cấp gia đình cho trọ học